Aktualności

Nabór w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów spoza powiatu Świętochłowice, którzy złożyli karty zgłoszenia w dniach 21.08-25.08.2017 r.

Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1  

  Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2  

  Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3  

  Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4  

  Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5  

  Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY

 

 
Informujemy, że Komisje rekrutacyjne na Koło wokalne - gr. starsza oraz do Zespołu artystycznego MELOMANIACY odbędą się kolejno:

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Zespół artystyczny MELOMANIACY 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 16:30
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne
- poczucie rytmu
- słuch muzyczny
- skala głosu
- ekspresja sceniczna
Kandydat wykonuje dowolną piosenkę (można przynieść ze sobą podkład muzyczny na pendrive)
----------

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H  
Koło wokalne – gr. starsza 
12.09.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- słuch muzyczny
- poczucie rytmu
- dykcja
- interpretacja piosenki
- ogólny wyraz artystyczny
Na przesłuchanie należy przygotować na pamięć dowolną piosenkę w języku polskim. Można wykonać ją z podkładem. Ewentualne podkłady muzyczne można przynieść na płycie CD lub pendrive.

----------


Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na Koło plastyczne - gr. przedszkolna oraz Koło taneczne - gr. przedszkolna, w związku z wolnym miejscem, została przyjęta.

Kandydatka, która złożyła kartę zgłoszenia na zajęcia do zespołu fletowego, została przyjęta.

Kandydatki, które złożyły karty zgłoszenia na Koło instrumentalne - gitara oraz Koło taneczne - gr. młodsza, w związku z brakiem wolnych miejsc, niestety nie zostały przyjęte.Tymczasowy harmonogram zajęć MDK w roku szk. 2017/2018

Przypominamy, że tymczasowy harmonogram zajęć MDK w roku szk. 2017/2018 został umieszczony w zakładce zajęcia.
Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 w postępowaniu bieżącym

Przypominamy, że kolejna weryfikacja wolnych miejsc na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018 oraz wynikający z niej NABÓR W POSTĘPOWANIU BIEŻĄCYM, BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. Zapraszamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl Smile
Spotkania organizacyjne na Koła zajęciowe MDK w roku szkolnym 2017/2018

SPOTKANIA ORGANIZACYJNE z nauczycielami prowadzącymi Koła zajęciowe:

Smile Zespół artystyczny - MELOMANIACY: wtorek, 05.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło instrumentalne - pianino: środa, 06.09.2017, godz. 16:00

Smile Koło instrumentalne - flet: środa, 06.09.2017, godz. 17:00

Smile Zespół fletowy: czwartek, 07.09.2017, godz. 16:00

Smile Koło instrumentalne - gitara: poniedziałek, 04.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło wokalne - gr. młodsza: czwartek, 07.09.2017, godz. 17:15 (17:30-18:30 wspólna próba piosenki na koncert na rozpoczęcie roku szkolnego)

Smile Koło wokalne - gr. starsza: wtorek, 05.09.2017, godz. 17:15 (17:30-18:30 wspólna próba piosenki na koncert na rozpoczęcie roku szkolnego)

Smile Koło instrumentalne - skrzypce: piątek, 08.09.2017, godz. 17:15

Smile Koło plastyczne - gr. przedszkolna: wtorek, 05.09.2017, godz. 15:15-16:00

Smile Koło plastyczne - gr. młodsza: piątek, 08.09.2017, godz. 16:00-17:30

Smile Koło plastyczne - gr. starsza: poniedziałek, 04.09.2017, godz. 16:00-18:15

Smile Koło "Akademia Kreatywności" - gr. młodsza: środa, 06.09.2017, godz. 16:00-17:30

Smile Koło "Akademia Kreatywności" - gr. starsza: środa, 06.09.2017, godz. 17:30-19:00

Smile Koło "Akademia Kreatywności - ceramika" - gr. młodsza: wtorek, 05.09.2017, godz. 16:00-19:00

Smile Koło "Akademia Kreatywności - ceramika" - gr. starsza: czwartek, 07.09.2017, godz. 16:00-19:00

Smile Koło teatralne: wtorek, 05.09.2017, godz. 16:00-19:00

Smile Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI: czwartek, 07.09.2017, godz. 16:00

Smile Koło modelarskie – gr. starsza: czwartek, 07.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło taneczne - gr. przedszkolna: czwartek, 07.09.2017, godz. 15:15

Smile Koło taneczne - gr. młodsza: piątek, 08.09.2017, godz. 17:00

Smile Koło taneczne - gr. starsza: wtorek, 05.09.2017, godz. 16:30

Smile Zespół taneczny APLAUZ - gr. młodsza: środa 06.06.2017, godz. 16:30

Smile Zespół taneczny APLAUZ - gr. starsza oraz Formacja taneczna CHEERLEADERKI: poniedziałek, 04.09.2017, godz. 16:30
Wykaz osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym

Szanowni Państwo, umieszczamy poniżej wykaz osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018 w postępowaniu uzupełniającym. Ze względu na problemy techniczne, nie było możliwe to wcześniej.

 

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła plastycznego - gr. przedszkolna:
1. Taraska Weronika
2. Korolczuk Kinga
3. Koloska Kinga
4. Pietrzykowska Katarzyna
5. Niemczyk Róża


Koło taneczne – gr. przedszkolna
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła tanecznego - gr. przedszkolna:
1. Nowak Julia
2. Korolczuk Kinga
3. Haraf Julia
4. Koloska Kinga
5. Pietrzykowska Katarzyna
6. Niemczyk Róża

 

Koło taneczne – gr. młodsza
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła tanecznego - gr. młodsza
1. Szymańska Alicja

 

Zespół fletowy
Lista osób przyjętych
na zajęcia do zespołu fletowego
1. Dusza Wiktoria
2. Kukiełka Nadia
3. Bacior Olga
4. Dylong Judyta
5. Dylong Zuzanna
6. Piontek Małgorzata


Koło instrumentalne - flet
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła instrumentalnego - flet
1. Nowak Martyna

 

Koło instrumentalne - gitara
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła instrumentalnego - gitara
1. Zając Zofia
2. Nowak Remigiusz
3. Dziadak Julia
4. Gawenda Jadwiga


Koło wokalne – gr. młodsza 
Lista osób przyjętych
na zajęcia do Koła wokalnego - gr. młodsza 
1. Szymańska Alicja


Koło wokalne – gr. starsza  
Lista osób przyjętych 
na zajęcia Koła wokalnego - gr. starsza
1. Matlok Patrycja
2. Kabs Kamila
3. Zwierzyńska Natalia
4. Jeleń Natalia
5. Łopacka Wiktoria


Zespół artystyczny MELOMANIACY
Lista osób przyjętych 
na zajęcia do zespołu artystycznego MELOMANIACY
1. Zimnol Michał


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. młodsza - ORIGAMI
1. Korolczuk Wiktoria
2. Nowak Alicja
3. Kania Mikołaj


Koło modelarskie – gr. młodsza – ORIGAMI
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła modelarskiego - gr. starsza
1. Dziadak Radosław


Koło teatralne
Lista osób przyjętych
na zajęcia Koła teatralnego
Brak

 

Osoby, które nie zostały przyjęte na zajęcia MDK w roku szk. 2017/2018
w postępowaniu uzupełniającym

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

Koło

1  

  Pietrek Natalia

Koło instrumentalne - gitara

  2  

  Labus Martyna

Koło instrumentalne - gitara

Koło wokalne – gr. młodsza

3  

  Oparowska Alicja

Koło wokalne – gr. młodsza

 4  

  Gawenda Jadwiga

Koło wokalne – gr. młodsza

5  

  Fischer Jennifer

Koło wokalne – gr. młodsza

Koło taneczne - gr. młodsza

6  

  Kania Mikołaj

Koło wokalne – gr. młodsza

Koło taneczne - gr. młodsza

Koło teatralne

7  

  Magner Monika

Koło taneczne – gr. młodsza

8  

  Korolczuk Wiktoria

Koło teatralne

 

 Osoby spełniające wymogi ustawowe, niebędące mieszkańcami powiatu Świętochłowice, dla których nabór odbędzie się w dniach 11.09-15.09.2017:

L.P.

Nazwisko i imię

Koło

Uwagi

1  

  Ziółkowska Zuzanna

Koło plastyczne – gr. przedszkolna
Koło taneczne – gr. przedszkolna

 

2  

  Woszczyńska Alicja

Koło taneczne – gr. młodsza

Brak wolnych miejsc

3  

  Dudzik Magdalena

Zespół fletowy

 

4  

  Murczyk Alicja

Koło instrumentalne - gitara

Brak wolnych miejsc

5  

  Roszczyk Denis

Koło wokalne – gr. starsza
Zespół artystyczny MELOMANIACY